บริการรับฝากของส่วนตัว

สโตว์เรจส่วนตัว เหมาะสมสำหรับการฝากสินค้ารูปแบบสิ่งของส่วนตัว ปริมาตรของมีไม่มาก ซึ่งประเภทที่เหมาะสมสำหรับการรับฝากสิ่งของในรูปแบบการฝากของในสโตว์ส่วนตัวของท่านดังนี้

– ฝากสิ่งของส่วนที่ไม่จำเป็นเมื่อปรับปรุงบ้าน
– ยามที่กลับต่างจังหวัดซึ่งกลับเฉพาะของใช้ส่วนตัว
– ช่วงมหาวิทยาลัยปิดยาว เก็บของใช้ส่วนตัวจากหอพัก
– เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ และจำเป็นต้องเก็บเฟอร์นิเจอร์


คุณสามารถเช็คค่าบริการรับฝากดังนี้

ตารางค่าบริการห้องชั้นพื้นระดับปกติ

รูปแบบห้องขนาดเช่าต่อเดือนเช่าต่อวัน
Begin (Size M )4 ตารางเมตร กxย (2×2 ม.)2,900 บาท200 บาท
Personal (Size L )8 ตารางเมตร กxย (2×4 ม.)5,500 บาท350 บาท
The big (Size XL )16 ตารางเมตร กxย (4×8ม.)10,500 บาท600 บาท

ตารางค่าบริการห้องชั้น 2

รูปแบบห้อง ขนาด เช่าต่อเดือน เช่าต่อวัน
Begin (Size M ) 4 ตารางเมตร กxย (2×2 ม.) 2,700 บาท 190 บาท
Personal (Size L ) 8 ตารางเมตร กxย (2×4 ม.) 5,250 บาท 330 บาท
The big (Size XL ) 16 ตารางเมตร กxย (4×8ม.) 10,000 บาท 570 บาท

บริการด้วยจุดเด่นสำหรับสโตว์เรจส่วนตัวดังนี้

ระมัดระวัง

ระวังสินค้า

เช็คลิสท์

มีการจดบันทึกรายการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

ล็อค

ล็อคห้องและมอบกุญแจ

เมื่อคุณเลือกรูปแบบห้องสโตว์เรจในแบบที่เหมาะสมกับคุณแล้วสามารถติดต่อเพื่อจองคิวได้เลย