L - Room

L room dimenstion

บริการห้องเก็บของส่วนตัวพื้นที่ 16 ตารางเมตร

จำนวนเดือน

ราคาตามรูปแบบ

เฉลี่ยรายเดือน

ประหยัดเฉลี่ยรายเดือน

เฉลี่ยประหยัดทั้งหมด

1 เดือน

฿10,500

฿10,500

-

-

3 เดือน

฿30,100

฿10,033

฿466

฿1}400

6 เดือน

฿58,500

฿9,750

฿750

฿6,000

12 เดือน

฿104,800

฿8,733

฿1767

฿21,200

เช่ารายวัน ฿600