carry and delivery

รับสิ่งของและแพ็คถึงที่

 หากคุณไม่สะดวกสำหรับการขับรถเพื่อนำของมาจัดเก็บ หรือความจุยานพาหนะของคุณไม่รองรับในการส่งหรือปริมาตรจำนวนมาก เรามีบริการรับสินค้าเพื่อนำเข้าสโตว์เรจของเรา บริการนี้เรามีให้เลือกตามแพ็คของเรา

บริการด้วยจุดเด่นดังนี้

ติดต่อสอบถามบริการ

แพ็คสินค้า

ลำเลียงขน

จัดเก็บสโตว์เรจ

เมื่อคุณพร้อมใช้บริการให้เราเข้าช่วยแพ็คสิ่งของพร้อมรับสินค้าเพื่อจัดเก็บยังสโตว์เรจ สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการตามปุ่มติดต่อด้านล่าง