S - Room

S room dimenstion

บริการห้องเก็บของส่วนตัวพื้นที่ 4 ตารางเมตร

จำนวนเดือน

ราคาตามรูปแบบ

เฉลี่ยรายเดือน

ประหยัดเฉลี่ยรายเดือน

เฉลี่ยประหยัดทั้งหมด

1 เดือน

฿2,900

฿2,900

-

-

3 เดือน

฿8,350

฿2,783

฿117

฿350

6 เดือน

฿15,900

฿2,650

฿250

฿1,500

12 เดือน

฿29,500

฿2,458

฿442

฿5,300

เช่ารายวัน ฿200