M - Room

M room dimenstion

บริการห้องเก็บของส่วนตัวพื้นที่ 8 ตารางเมตร

จำนวนเดือน

ราคาตามรูปแบบ

เฉลี่ยรายเดือน

ประหยัดเฉลี่ยรายเดือน

เฉลี่ยประหยัดทั้งหมด

1 เดือน

฿5,500

฿5,500

-

-

3 เดือน

฿15,800

฿5,267

฿233

฿700

6 เดือน

฿30,000

฿5,000

฿500

฿3,000

12 เดือน

฿55,400

฿4,617

฿883

฿10,600

เช่ารายวัน ฿350